پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین
نویسندگان

قـــانــون ســـامانـــدهـــی مبــــادلات مــرزی
 
تاریـــــخ صـــدور : 6 مهر 1384

ارگان صادر کننده : مجلس شورای اسلامی 

ماده1ـ مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده2ـ محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهدبود.

ماده3ـ پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

ماده4ـ بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده5 ـ در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهدشد.

 این شورا بر حُسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهدبود.

تبصره 1ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهدبود.

تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار موردنیاز آن را بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده6 ـ ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهدشد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.

تبصره2ـ کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صددرصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره3ـ وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده7ـ فهرست و میزان اقلام قابل ورود دراجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.

تبصره1ـ وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره2ـ واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.

ماده8 ـ سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهدبود.

تبصره1ـ در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.

تبصره2ـ واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی‌شود.

ماده9ـ خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد

ماده10ـ توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره ـ وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده11 ـ از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده12ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.


فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان

----------------------------------------------

کالاهـــــــــای خــوراکــــــــــی: 100%‌تخفیف

کالاهــــــــــای غیــــــرخوراکـی: 50%‌تخفیف


ردیف

کالا

مقدار

1

برنج خوراکی

50 کیلو برای هر نفر در سال (به جز  گیلان و مازندران)

2

قند و شکر

15 کیلو برای هر نفر در سال

3

چای

1 کیلو برای هر نفر در سال (به جز استان گیلان)

4

روغن نباتی مایع و جامد به استثناء روغن زیتون

10 کیلو برای هر نفر در سال

5

تمبر هندی

5 کیلو برای هر نفر در سال

6

انواع ادویه

3 کیلو برای هر نفر در سال

7

انواع لاستیک

2 حلقه برای هر 10 نفر در سال

8

چرخ خیاطی خانگی، دستی، گلدوزی وصنعتی

یک دستگاه برای 50 نفر در سال

9

استکان و نعلبکی

یک دست در سال برای هر نفر

10

دوچرخه

یک دستگاه برای هر 30 نفر در سال

11

دستگاه شیردوشی

یک دستگاه برای هر 50 نفر در سال

12

دستگاه فتوکپی

یک دستگاه برای هر 50 نفر در سال

13

قاشق و چنگال

یک دست برای هر نفر

14

نخ دروگر

10 کیلو برای هر خانوار در سال

15

ابزارآلات برش

به ارزش 100000 تومان برای هر خانوار در سال

16

جاروبرقی

برای هر 50 نفر یک دستگاه در سال

17

کارد آشپزخانه

هر خانوار 3 عدد در سال

18

آب‌میوه‌گیری

هر 10 خانوار عدد در سال

19

چتایی

برای هر خانوار 5 متر در سال

20

انواع کولر گازی

یک دستگاه برای هر 5 خانوار در سال

21

دستگاه تصفیه آب و آب‌شیرین‌کن

یک دستگاه برای هر خانوار در سال

22

فلاسک چای و شیشه آن

یک دستگاه برای هر خانوار در سال

23

ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی

یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال

24

قطعات یدکی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی

به ارزش 000,200 تومان برای هر خانوار در سال

25

موتور آب کشاورزی (بدون پمپ)

یک دستگاه برای 10 خانوار در سال

26

سمپاش

یک دستگاه برای 10 نفر در سال

27

نخ برای ساختن تور ماهیگیری

50 کیلو برای خانوار در سال

28

دستگاه بافت تور ماهیگیری

یک دستگاه برای 10 نفر در سالText Box: (هجده)

29

سیم گرگور برای ساختن قفس صید ماهی

100 کیلو برای هر خانوار در سال

30

قلاب ماهیگیری

50 کیلو برای هر خانوار در سال

31

انواع لوازم یدک خودرو و ماشین‌آلات راهسازی 

به ارزش 000,200 تومان برای هر خانوار در سال

32

ریش تراش دستی ـ برقی

یک عدد برای هر خانوار در سال

33

چراغ اضطراری

یک عدد برای هر خانوار در سال

34

موتور ژنراتور برق تا 20 کیلووات

یک دستگاه برای هر 20 نفر در سال

35

موتور برای قایق و لنج باری و صیادی

یک دستگاه برای هر 20 نفر در سال

36

قطعات یدکی موتور قایق و لنج

به ارزش 000,200 تومان برای هر خانوار در سال

37

میخ مخصوص لنج‌سازی باری نقاط ساحلی

5 کیلو برای هر خانوار در سال

38

دستگاه و ابزار نجاری برای لنج‌سازی

یک دستگاه برای هر 20 نفر در سال

39

ماشین‌ پشم‌چینی

 یک عدد در سال برای هر خانوار

40

انواع قیچی، خیاطی، باغبانی و پشم‌چینی

یک عدد در سال برای هر خانوار

41

ماشین‌حساب جیبی و رومیزی

هر خانوار یک عدد در سال

42

فرم عینک

یک عدد برای هر خانوار در سال

43

ماشین خامه‌گیر (دستی و برقی)

یک دستگاه برای هر خانوار در سال

44

دستگاه‌های بسته‌بندی مواد غذایی

یک دستگاه هر 50 نفر در سال

45

دستگاه‌های تولید ظروف یکبار مصرف

یک دستگاه هر 50 نفر در سال

46

انواع لامپ کم مصرف (زیر 25 وات)

5 عدد برای هر نفر در سال

47

انواع مختلف بذر گوجه‌فرنگی، بادمجان، خیار و..

5 کیلو برای هر خانوار در سال

48

میوه‌های گرمسیری شامل انبه، آناناس، موز

10 کیلو برای هر نفر در سال

49

اتوبرقی

یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال

50

پنکه سقفی

یک عدد برای هر 5 خانوار در سال

51

تخته نراد

10 متر مکعب برای هر خانوار در سال

52

انواع کامپیوتر PC (سری کامل)

هر 50 خانوار یک عدد در سال

53

تلویزیون 40 اینج و بالاتر (LCD و غیره)

یک دستگاه برای هر 5 خانوار در سال

54

پرگار – دوربین نقشه‌برداری

برای هر 5 خانوار یک سری در سال

55

هم‌زن برقی

برای هر 5 خانوار یک عدد در سال

56

انواع رادیوضبط و پخش

برای هر خانوار یک دستگاه در سال

57

انواع دستگاه تراش

برای هر خانوار یک دستگاه در سالText Box: (نوزده)

58

انواع بلبرینگ

3 کیلو برای هر خانوار در سال

59

پودر فتوکپی و پرینتر

به ارزش 150000 تومان برای هر خانوار در سال

60

دستگاه DVD صوتی و تصویری

برای 5 خانوار یک دستگاه در سال

61

انواع پارچه

برای هر خانوار 10 متر در سال

62

انواع روسری

برای هر خانوار عدد در سال

63

پتو

دو تخته برای هر خانوار در سال

64

مایع پنیر

هر 10 نفر یک کیلوگرم در سال

65

بخاری نفتی

برای هر نفر یک دستگاه در سال