پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین
نویسندگان

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده استبـدینوسیله از عوامـل و دست اندرکاران شبکه دوم و سوم سیما

در تماس با مدیران این سایت جهت تهیه خبر و گزارش درخصوص

تعاونیهـای مرزنشینـان و پخش آن تقدیر و تشکر بعمـل می آیـد.۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۵ ، ۲۱:۵۴
روح الله علی بیگی