مهندس محمودزاده افزود: انتظار نداشتیم دولت آقای روحانی جواب مردم کورد و مرزنشینان را با محاصره اقتصادی و مسدود نمود مرزها و معابر کولبری بدهند لذا ما نمایندگان کورد مجلس شورای اسلامی ایران در صدد سوال از شخص رئیس جمهور هستیم، اگر نتوانستند ما را قانع کنند قطعا نسبت به استیضاح ایشان اقدام خواهیم کرد و در صورتی که با استیضاح رئیس جمهوری نیز راه به جایی نبریم از مجلس شورای اسلامی استعفا خواهیم داد.

 

 

لینک خبر